نمای سیمان کاری

نمای سیمان کاری به ۳ گروه عمده تقسیم می شود:

  • نمای شسته
  • نمای آب ساب(آب صاف)
  • ابزار زنی و نمای رومی

 

 

 

 

 

 

 

 

  • پودر سنگ در نما شسته نقش بسیار مهمی دارد

در واقع پایه و یا (base) کار می باشد که حتما می بایست از پودر های معدنی و خالص استفاده کرد تا نما دچار ریزش و ترک خوردگی نشود.

سنگدانه هم بسته به نظر افراد از یک رنگ و یا ترکیب چند رنگ سنگ سایز بندی شده و با نسبت مشخص مخلوط می شود.

 

  • مصالح مورد نیاز برای اجرای آب ساب تفاوتی با نما شسته ندارد تنها تفاوتی که هست آب ساب پس از اجرا شسته نمی شود و با ماله های مخصوص توسط استاد کار سابیده می شود و سطح صاف و صیغلی به شما می دهد.

 

  • همه افراد کم و بیش با نمای رومی آشنایی دارند اما خوب است بدانید برای اجرای بهتر این نما بهتر است از دانه های سیلیس و سنگدانه های ریز (شکری) و پودر های معدنی، چسب های مخصوص برای جلوگیری از ترک استفاده شود.